CAD / CAM

CAD / CAM Konstruktion

Vad är CAD & CAM?

Enkelt sagt är CAD/CAM programvaror till datorer och datorstyrda maskiner som används för att designa och tillverka produkter. CAD står för computer-aided design, denna datateknik används för design och designdokumentation. Den skapar ritningar som används för att ge instruktioner till de datorstyrda tillverkningsmaskinerna.

CAM står istället för computer-aided manufacturing och är i sin tur en programvara som använder designen som skapats genom CAD programvaran för att tillverka fysiska delar. Denna metod används främst för att bearbeta prototyper och färdiga produktionsdelar. Detta låter oss automatisera delar av våran produktion så att produkter kan produceras i ett högre tempo men även med en hög precision

Hos Värnamo Trådgnist AB använder vi CAD för att konstruera ritningar till våra CAM system som vi sedan använder till våra CNC maskiner. Med detta så kan våra erfarna CNC operatörer snabbt skapa konstruktioner och prototyper som vi sedan levererar ut till våra kunder i en stor kapacitet.
Du kan läsa mer om vårt arbete med CNC här.

Våra program

Hos Värnamo Trådgnist använder vi mjukvaror som Solidworks. EdgeCAM, PEPS och Cimco för att konstruera och bereda våra program.

Metallbearbetning

Vi hjälper Er med allt ifrån enkla till mer komplexa detaljer, med hög precision.

CAD/CAM & Konstruktion

Vi använder Solidworks, EdgeCAM, PEPS och Cimco för att konstruera och bereda våra program.

Maskinpark

Vi har en kompetent maskinpark för både manuell och CNC-bearbetning av arbetsstycken.

Kontakta oss gärna
för offert eller förfrågan

Adress

Västbovägen 64
331 53 Värnamo

Telefon

0370-30 10 93